POLITYKA JAKOŚCI

Misją RBC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA jest świadczenie najwyższej jakości usług rozwojowych dla przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Nadrzędnym celem systemu zapewniającego wysoką jakości świadczonych usług jest uzyskanie zadowolenia Klientów.

Osiągamy ten cel poprzez:

 • stałe podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu,

 • zapewnienie sprawnej organizacji i komunikacji z Klientami i innymi zainteresowanym stronami,

 • kształtowanie pozytywnego wizerunku poprzez najwyższą jakość usług oraz promowanie rozwoju umiejętności i kwalifikacji kadr przedsiębiorstw,

 • dążenie do budowania długoterminowych i trwałych relacji biznesowych,

 • korzystanie ze sprawdzonych dostawców spełniających najwyższe wymagania jakościowe,

 • rozwój i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością wg wymagań normy EN ISO 9001:2015.

W odniesieniu do wszystkich stron zainteresowanych przestrzegamy następujących zasad:

 • prowadzimy działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 • przestrzegamy zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego;

 • zapewniamy poprawność i jasność sformułowań w zawieranych umowach;

 • świadczymy usługi z należytą starannością i zgodnie z opracowanymi standardami;

 • zapewniamy poufność informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług;

 • zapewniamy realizację usług wyłącznie przez wykwalifikowany personel;

 • dążymy do stałego podwyższania własnych kwalifikacji.

Wdrożony System Zarządzania Jakością jest zgodny z EN ISO 9001:2015 oraz wymaganiami dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe. Kadra oraz współpracownicy Spółki zobowiązują się do przestrzegania zasad niniejszej Polityki Jakości. Kierownictwo zapewnia zasoby konieczne do realizacji powyższych celów oraz zobowiązuje się do doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.


        Kamila Rowińska
Prezes Zarządu     

Gliwice, dnia 30 czerwca 2020 r.

 

Certyfikat ISO RBC

©2021 Rowińska Business Coaching | Polityka jakości | Regulamin | Wysyłka | Polityka cookies | Program partnerski

Personal Branding by GrandBrand GrandBrand

Napisz do nas

Masz pytanie? Propozycję współpracy? Wyślij proszę wiadomość.

Wysyłam...
BEZPŁATNY EBOOK

Log in with your credentials

Forgot your details?