+

Opinie po szkoleniu „Asertywny Rodzic – Partner – Manager”