+

Czy zapłaciłbyś komuś za pracę, którą wykonałeś dziś?