Za nami konkurs z okazji premiery książki

„Kobieta Asertywna”

 

Ponad 50 osób wygrało bilety na szkolenie Kobieta Niezależna we Wrocławiu!

Książka Kobieta Asertywna + e-book gratis 1000x1000

Ten konkurs przeszedł moje najśmielsze oczekiwania! Mnóstwo Waszych pięknych zdjęć oraz wartościowych lekcji wyciągniętych z książki Kobieta Asertywna!  Wraz z Zespołem RBC postanowiliśmy nie ograniczać się do 10 zwycięzców i wręczyć aż 50 biletów na szkolenie Kobieta Niezależna we Wrocławiu!!!

Lista zwycięskich zdjęć i opisów w konkursie:

zdrowo_z_dieteatete

wing.person

edyta_werner

architektporzadku

alicja_puzon

natko.o

anna_dzienis

agnieszka.radlinska

teerciaaa

paulina__daniel

blog.mar_art

ula_cebula

renataajohn

itsmeannafi

katarzyna.olechowska

mariola_gnc

izi_kitchen

getbodyback

waszkistylzycia

marrysiag

justynamarkraj

smiemarz

gabrysia.gb

michalinagustyn

agnieszkaczerwczak

zyj.zdrowo.z.samym.soba

szwarno

aneczka_turek

alicelovesbrocante

patrycja_nadopta

anna__czarnowska

aneta_kukla90

m_krasowskaa

paulina_dziubinska

angelalesniewska

anulllaka

karlagie

_magdalenna_

olciaalelsandra

eschaja

marta.ossolinska

kasiapawlaczyk652

joanna_jadachowska

prettywelldoneva

szatanikgosia

dorota.malik.ferfecka

augustynia.k.p

naporowskak

moje_wielkie_wesele_konsultant

strzadalamonika

Beata Kośmider-Hanichet

Sylwia Barabasz

Każda z wyróżnionych osób otrzyma prywatną wiadomość z dokładną instrukcją odebrania nagrody.

Jeśli jesteś na liście, a nie otrzymałaś wiadomości do wtorku (26.08.2019) do godziny 12:00, proszę napisz na adres mailowy: [email protected]

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie i zwiększyli szanse na to, aby każda kobieta miała SZANSĘ zapoznać się z treścią, która wzmacnia, motywuje, inspiruje do zawalczenia o siebie. To dzięki Wam moje marzenie o tym, aby książka Kobieta Asertywna była lekturą każdej kobiety w Polsce, staje się bardziej realne. Sama tego nie osiągnę – pracę nad asertywnością polskich kobiet potrzebujemy wykonać wspólnie. Z tego miejsca jeszcze raz chciałam podziękować za Twoje zaangażowanie. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratuluję i do zobaczenia na szkoleniu Kobieta Niezależna we Wrocławiu już 21 września!

 

Co trzeba było zrobić:

1. Do 25 sierpnia br. opublikować post na swoim koncie na Instagramie lub Facebooku ze zdjęciem okładki książki lub e-booka Kobieta Asertywna. Może to być zdjęcie samej książki/e-booka lub Twoje zdjęcie z książka. Oznacz na nim konta @kamilarowinska_pl , @kobietaniezalezna.pl oraz dodaj hasztag #kobietaasertywna, abyśmy mogli znaleźć twój wpis.

2. W opisie zdjęcia podzielić się swoimi lekcjami, wnioskami z lektury. Opowiedzieć, o czym jest książka. Zainspirować do jej przeczytania i dodać informację, że można ją kupić na mojej stronie lub pobrać bezpłatny fragment na stronie www.KobietaAsertywna.pl.

3. Mogłaś wykonać kilka wpisów i zwiększyć swoją szansę na wygraną. Każdy z nich powinien mieć inny opis.

4. Na umieszczenie wpisu było 6 dni, czyli od 20 sierpnia 2019 r. godz. 12:00 do 25 sierpnia r. godz. 23:59.

6. Zwycięzców konkursu o jego wynikach poinformujemy w przeciągu 48 godzin od chwili ich ogłoszenia poprzez konto na Instagramie/Facebook.

7. Autorki zwycięskich wypowiedzi po podaniu danych osobowych otrzymają bilet na szkolenie #kobietaniezalezna we Wrocławiu odbywające się w dniu 21 września 2019.

 

 

Regulamin konkursu


 

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem konkursu jest RBC International Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Górnych Wałów 21 lok.6, 44-100 Gliwice, posiadająca NIP 6312667875 oraz REGON 365390870, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000637157 (dalej jako: RBC International).

Czas trwania konkursu: konkurs trwa od 20 sierpnia 2019 r.  godz. 12:00 i  trwa do 25 sierpnia 2019 r.  godziny 23:59.

1. Słownik pojęć.

 1. Regulamin– niniejszy dokument określający zasady korzystania przez uczestników z serwisu internetowego udostępnionego pod adresem internetowym: pl oraz określający zasady korzystania z udostępnionych za jego pośrednictwem usług. Niniejszy Regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204,  z późn. zm.).
 2. Uczestnik– osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług Serwisu, w szczególności biorąca udział w konkursie oferowanym za pośrednictwem serwisu.
 3. Konkurs– zespół czynności przeprowadzonych przez Usługodawcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej, mających na celu wyłonienie uczestnika uprawnionego do odbioru nagrody.
 4. Nagroda– Bilet na wydarzenie „Kobieta Niezależna” we Wrocławiu w dniu 21 września 2o19 o wartości 490 zł brutto.
 5. Serwis– strona internetowa znajdująca pod adresem: https://rowinskabusinesscoaching.com/kategoria-produktu/szkolenia/.
 6. System teleinformatyczny– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.
 7. Środki komunikacji elektronicznej– rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

 2. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Do uczestnictwa w konkursie uprawnione są osoby, które łącznie spełniają wszystkie wymogi określone niniejszym Regulaminem.
 2. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w konkursie są jedynie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które w dniu zgłoszenia uczestnictwa w konkursie mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Z uczestnictwa w konkursie wyłączone są osoby
  1. zatrudnione u Organizatora konkursu,
  2. będące zleceniobiorcami bądź świadczące usługi na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.
 4. Wyłączenie z udziału w konkursie obejmuje, również pełnomocników osób o których mowa w pkt. 3 powyżej, członków ich rodzin licząc do II stopnia pokrewieństwa jak i osoby pozostające z osobami tymi we wspólnym pożyciu.
 5. Udział w konkursie jest możliwy wyłącznie pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z konkursu osób, które wzięły udział w konkursie podając nieprawdziwe, niepełne lub cudze dane osobowe.

3. Zasady konkursu oraz zasady przyznawania nagrody

 1. Zwycięzca niniejszego konkursu zostanie wytypowany spośród osób, które:
  1. Do 25 sierpnia br. opublikują post na swoim koncie na Instagramie lub Facebooku ze zdjęciem okładki książki lub e-booka Kobieta Asertywna wraz z oznaczeniem konta @kamilarowinska_pl, @kobietaniezalezna.pl oraz hasztag #kobietaasertywna
  2. W opisie zdjęcia podzielą się swoimi lekcjami, wnioskami z lektury.
 1. Dopuszczalne jest dokonanie kilku zgłoszeń, jednakże każde z nich należy wykonać w oddzielnym wpisie wg wcześniejszych zasad.
 2. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która spełni wszystkie wymagania wskazane powyżej w § 3 pkt. 1 i 2 Regulaminu.
 3. Zwycięzcę konkursu wybierze Komisja konkursowa, która zostanie powołana przez organizatora najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem czasu trwania konkursu.
 4. W skład komisji konkursowej wejdą 3 osoby losowo wybrane przez Organizatora ze wszystkich pracowników lub współpracowników zatrudnionych u Organizatora.
 5. Wytypowania zwycięzcy komisja dokona wybierając jej zdaniem najciekawsze opis w komentarzu. Decyzja ta zapadnie większością głosów.
 6. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
 7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia zakończenia konkursu.
 8. Główną nagrodą w konkursie jest bilet na wydarzenie „Kobieta Niezależna” we Wrocławiu w dniu 21 września 2o19.
 9. Organizator przewidział w konkursie przyznanie łącznie dziesięciu nagród głównych (po pięć nagród dla konta na Instargamie @kamilarowinska.pl oraz Facebook @rowinskacoaching).
 10. Zwycięzca konkursu o jego wynikach zostanie poinformowany w przeciągu 48 godzin od chwili ich ogłoszenia poprzez konto na Instagramie/Facebook. W odpowiedzi na wiadomość Organizatora konkursu, Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska oraz adresu email – jest to warunek przekazania nagrody. Brak odpowiedzi Zwycięzcy w przeciągu 48 godzin spowoduje ponowne poinformowanie w tej samej formie. Brak odpowiedzi na ponowne wezwanie będzie poczytywany za odmowę odbioru nagrody i będzie skutkował przyznaniem nagrody głównej, osobie która zdaniem komisji zajęła dalsze, niepremiowane miejsca, w kolejności według wskazań komisji.

4. Odpowiedzialność organizatora

 1. Organizator zwalnia serwisy Instagram oraz Facobook z wszelkiej odpowiedzialności w związku z organizacją konkursu oraz informuje, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Instagram, Facebook ani z nim związany.
 2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za fałszywe treści, które są wprowadzane przez Uczestników oraz osoby trzecie.
 3. Organizator zastrzega prawo przerwania konkursu po jego rozpoczęciu, z przyczyn od niego niezależnych. Przyczynami takimi mogą być w szczególności siła wyższa a także usterki systemowo- sprzętowe wywołane wirusami komputerowymi, awarią sprzętu bądź oprogramowania jak i inne niewskazane w niniejszym paragrafie.
 4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z przerwaniem konkursu.

5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych w Serwisie jest Organizator konkursu.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu są gromadzone, przetwarzane oraz wykorzystywane są zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 3. Dane osobowe gromadzone przez Organizatora obejmują dane podane przez Zwycięzce konkursu:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres doręczeń.
 4. Uczestnik dobrowolnie, świadomie i swobodnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora poprzez zapoznanie się z Regulaminem Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. Organizator zapewnia realizacje uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych tzn. umożliwia Uczestnikowi dostęp do treści własnych danych osobowych i ich poprawienia, cofnięcie zgody, prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania własnych danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.KamilaRowinska.pl
 2. Niniejszy Regulamin został udostępniony nieodpłatnie Uczestnikowi, w sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemów informatycznych.
 3. Postanowienia regulaminu podlegają prawu Polskiemu.
 4. Regulamin może zostać zmieniony przez RBC International. Zmiana Regulaminu wymaga poinformowania poprzez stosowną wiadomość, osób które poprawnie notyfikowały swój udział w Konkursie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 7 dniach od wprowadzenia zmian do systemu teleinformatycznego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym kodeksem zastosowanie mają przepisy kodeksu Cywilnego.

 


Kamila Rowińska

Jestem trenerem, coachem i autorką książek o tematyce coachingowej i biznesowej, m.in. bestsellera pt. "Kobieta Niezależna". Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki dzieci.
Ukończyłam kierunek Zarządzania Przedsiębiorstwem na Politechnice Śląskiej, kolejno udałam się do Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, które przy Wyższej Szkole Psychologii Społecznej utworzyło kierunek – Coaching.
Przez 13 lat ze spektakularnymi sukcesami budowałam swój biznes zarządzając zespołem sprzedażowym 3500 osób. W 2010 r. zdecydowałam się założyć Rowińska Business Coaching i skoncentrować na wspieraniu innych w zwiększaniu ich efektywności osobistej i biznesowej.
Od tego czasu przeprowadziłam setki szkoleń i sesji coachingowych. Tysiącom osób pomogłam uwolnić swój potencjał, odnaleźć motywację, zwiększyć pewność siebie, samodyscyplinę i wykształcić umiejętności przywódcze.
3 komentarze
 1. podstawy hiszpanskiego

  Bardzo ciekawy i interesujący wpis. Oby tak dalej i gratulacje :)

 2. Patrycja

  kiedy wyniki konkursowe z facebooka, bo widzę że z instagrama już są? ?

 3. Beata

  Ta książka wzmacnia motywuje inspiruje do załączenia o Siebie .
  Te słowa mobilizują mnie do uczenia się krok po kroku Asertywnej komunikacji która jest nam bardzo przydatna każdego dnia .

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

©2020 Rowińska Business Coaching | Regulamin | Wysyłka | Polityka cookies | Program partnerski

Personal Branding by GrandBrand GrandBrand

Napisz do nas

Masz pytanie? Propozycję współpracy? Wyślij proszę wiadomość.

Wysyłam...
BEZPŁATNY EBOOK

Log in with your credentials

Forgot your details?